Административно право

Кантората разполага с богат опит в областта на административното право. Осъществяваме дългогодишна дейност по следните проблеми на тази правна сфера:

  • оспорване на административни актове пред съответния; административен орган и по съдебен ред;
  • обжалване на наказателни постановления;
  • представителство пред различни административни органи в страната;