За нас

Адвокатска кантора “Христов и партньори” е основана през 2004 г. и  е специализирана в областта на вещното, търговското,  облигационното и административното право, като екипът ни се състои от адвокати с богат опит в тези сфери.

В продължение на години нашата адвокатска кантора предоставя професионално правно обслужване на клиенти ни и успяваме да постигнем максимално добри резултати чрез гъвкави и ефективни решения.

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

Вещно Право

Имотни спорове

Проблемни имоти

Нотариални сделки

Наеми

Делба на имоти

Гражданско право

Изготвяне на договори

Неизпълнение на договори

Непозволено увреждане

Застраховки

Потребители

 

Съдебни дела

Съдебно представителство

ЧСИ

Изпълнителни дела

Обезпечения

Заповедно производство

Търговско право

Регистрация на фирма

Преговори

Арбитраж

Несъстоятелност

 

Администрация

Глоби

Данъци и такси

Банки и бързи кредити

Топлофикация

Семейно право

Развод

Брачен договор

Родителски права

Издръжка

Наследство

 

Успешно работим в партньорство с множество адвокати и адвокатски дружества в София и страната, като екипът ни постоянно обменя знания и опит с тях.

Основната цел на адвокатска кантора “Христов и партньори” е да предоставяме професионална и точна правна защита за интересите на нашите клиенти. Освен знанията и опита, които притежаваме, екипът ни периодично участва в различни семинари и професионални обучения в областта на правото, чрез които разширяваме кръга на познания и бързо научаваме за всички водещи промени в българското и европейското законодателство и съдебна практика.