Адвокатска кантора

 

Адвокатска кантора “Христов и партньори” е основана през 2004 г. и  е специализирана в областта на вещното, търговското,  облигационното и административното право, като екипът ни се състои от адвокати с богат опит в тези сфери.

В продължение на години предоставяме професионално правно обслужване на нашите клиенти и успяваме да постигнем максимално добри резултати чрез гъвкави и ефективни решения.

 

СФЕРИ НА ДЕЙНОСТ

ВЕЩНО ПРАВО

 • имотни спорове
 • проблемни имоти
 • нотариални сделки
 • наеми
 • делба на имоти

ГРАЖДАНСКО ПРАВО

 • изготвяне на договори
 • договорна отговорност
 • непозволено увреждане
 • застраховки
 • потребители

СЕМЕЙНО ПРАВО

 • брачен договор
 • развод
 • родителски права
 • издръжка
 • наследство

СЪДЕБНИ ДЕЛА

 • съдебно представителство
 • съдебна спогодба
 • обезпечения
 • ЧСИ

ТЪРГОВСКО ПРАВО

 • регистрация на фирма
 • управление
 • търговски сделки
 • арбитраж

АДМИНИСТРАЦИЯ

 • глоби
 • данъци и такси
 • банки и бързи кредити
 • топлофикация