Диана Черкезова, асоцииран адвокат

 

Диана Йорданова Черкезова – адвокат от Софийската адвокатска колегия

 

Образование и квалификация:

1995 г. – до сега – адвокат от Софийската адвокатска колегия

1989 г. придобита юридическа правоспособност

1988 г. – Софийски градски съд – съдебен кандидат

1982 – 1987 г. –  Софийски университет “Св. Климент Охридски”, Юридически факултет, магистър по право.

 

Практика:      

облигационно право, административно право, семейно и наследствено право, вещно право

Езици:     руски език

Контакти:  cherkezova@hristovandpartners.com