Станимир Христов, адвокат

DSC_0142

Станимир Иванов ХристовАдвокат, Софийска адвокатска колегия

Образование и квалификация:

2004                    Юридическа правоспособност

2004                    Софийски градски съд – Съдебен кандидат

1998 – 2003      Софийски университет “Св. Климент Охридски”,    Юридически факултет– Магистър по право

Професионален стаж:

2004 г. – досега           Адвокат, Софийска адвокатска колегия

Практика:        

специалист в сферата на вещното право, устройство на територията и строителство, административно право, търговско право, семейно и наследствено право,  процесуално представителство

Езици:                        английски език

Контакти:              stanimir@hristovandpartners.com