Сфери на дейност

Екипът ни работи приоритетно в областта на гражданското право. Адвокатската кантора е специализирана в следните правни сфери на дейност:

  • вещно право, облигационно право, търговско право, семейно и наследствено право, административно право, процесуално представителство пред всички съдебни инстанции.

Успешно работим в партньорство с водещите адвокати и адвокатски дружества в София, като екипът ни постоянно обменя знания и опит с тях. Основната ни цел е да предоставяме професионална и точна правна защита за интересите на нашите клиенти. Освен знанията и опита, който притежаваме, ние периодично участваме в различни семинари в областта на правото, чрез които разширяваме кръга си на познания и бързо научаваме за всички промени в българското и европейското законодателство.