Контакти

Може да се свържете по всяко време с нас на:

тел.: 0885 220000

тел.:  02/9880199;

 e-mail: clients@hristovandpartners.com

адрес на кантората: гр. София, ул. “Владайска” №19, партер