Семейно и наследствено право

Екипът ни разполага с богат опит в областта на семейното и наследственото право. При нас ще получите професионално съдействие при решаване на възникнали въпроси и проблеми като:

  • Изготвяне на брачен договор;
  • Промяна на имуществен режим на съпрузите;
  • Съдебна защита при прекратяване на брака – развод – по взаимно съгласие на съпрузите и по исков ред;
  • Съдебна защита при спор за родителски права;
  • Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи;
  • Консултации и правно съдействие при осиновяване
  • Изготвяне на завещания;
  • Продажба на наследство;
  • Делба на наследствено имущество – доброволна делба и делба по съдебен ред.Делба на наследство;